เชื้อไวรัส”โรคชิดุนกุยยา”ยุงลายเป็นพาหะสาธาณสุขสระบุรี เตือนระวังป้องกัน
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีแนะป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เรียกอีกอย่างว่า “โรคชิคุนกุนยา” เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เกิดจากเชื้อไวรัส เคยระบาดในหลายพื้นที่ ทั้งยังเคยระบาดในประเทศไทยเมื่อ 10 ปีก่อนทางภาคใต้ พบโรคครั้งแรกที่แอฟริกา โดยชื่อชิคุนกุนยานั้นเป็นภาษาแอฟริกาที่หมายถึงเดินจนตัวงอ เพราะโรคนี้มีอาการเด่นคือปวดข้อมากจนทำให้เดินตัวงอ
นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่าช่วงนี้มีโรคไข้ปวดข้อยุงลายเกิดขึ้นในบางพื้นที่เกรงว่าจะมีการระบาดมากขึ้นหากไม่ช่วยกันป้องกัน อาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ผู้ที่ติดเชื้ออาจมีไข้สูง อาการเด่นของโรคคืออาการปวดข้อมาก บางรายอาจปวดมากจนข้อบวม อาจมีอาการตาแดงและผื่นแดงตามตัวร่วมด้วย แต่ไม่ทำให้มีอาการช็อคเหมือนไข้เลือดออก ระยะเวลาของอาการปวดข้อแตกต่างกันออกไปในผู้ป่วยแต่ละราย บางรายเมื่อหายไข้ก็หายปวด แต่บางรายอาจปวดต่อไป อาจปวดข้อได้นานที่สุดถึง 1 ปี ข้อที่มักปวดคือ ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ผลเสียตามมาคือถ้าเป็นมากผู้ป่วยไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานตามปกติได้
ระยะฟักตัวของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด ใช้เวลาฟักตัว 3-7วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้ขึ้นสูงมาก อ่อนเพลีย แล้วอีก 2-5วันหลังไข้ขึ้นก็จะเริ่มมีอาการปวดข้อ และผื่นมักเกิดหลังมีไข้แล้ว 3 วัน อาการแทรกซ้อนโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีโอกาสทำให้เกิดอาการสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ แต่โอกาสเกิดน้อยมาก การรักษาโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นการรักษาตามอาการ หากปวดข้อ รักษาโดยการกินยาแก้ปวด หากมีไข้ ผู้ป่วยจะได้รับยาลดไข้ ไม่ควรกินยากลุ่มแก้อาการปวด เช่น แอสไพริน ไดคลอฟิเนค ไอบูโบรเฟน อินโดเม็ททาชิน อย่างไรก็ดีหากมีอาการหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ควรรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือพบแพทย์ทันที
การป้องกัน ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ป้องกันโดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยหลัก3เก็บ คือเก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้มุมอับทึบเป็นที่พักยุงลาย เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้านที่เป็นแหล่งน้ำขังทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง หรือตัดแต่งใบไม้ ต้นไม้ลดการหลบซ่อนยุงตัวแก่ เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด ถ่ายน้ำทิ้งทุก7วันกรณีเป็นกระถาง แจกัน หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ทั้งยังป้องกันโรคไข้เลือดออก และ ไข้ออกผื่นได้อีกด้วย
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี
ภาพ/ข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนะบุรี