วัดคีรีวงศ์ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ครั้งที่ 15


พระครูนิยมกิจจานุกิจ เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 15 ซึ่งจะมีพระสงฆ์ เดินลงจากยอดเขาดาวดึงส์ เพื่อเป็นสืบทอดงานบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ชาวพุทธจะทำบุญหลังออกพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน ซึ่งวัดคีรีวงศ์ จะจัดขึ้นวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. – 9.00 น. ณ ยอดเขาจุฬามณีเจดีย์ วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยจะมีพระสงฆ์ เดินลงจากยอดเขาจุฬามณี เพื่อรับบิณฑบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง จากศาสนิกชนทั้งหลาย
สำหรับจุฬามณีเจดีย์ นี้ พุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นเจดีย์บนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เพราะเขาลูกนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจอาสโภ) แห่งวัดมหาธาตุ ตั้งชื่อให้เนื่องจากตั้งอยู่สุดทางถนนดาวดึงส์ รวมทั้งท่านยังแนะนำให้สร้างพระจุฬามณีเจดีย์ไว้บนยอดเขาด้วย
ความงดงามยามค่ำคืนที่ พระจุฬามณีมหาเจดีย์ จะลอยเด่นเป็นสีทองอยู่บนฟากฟ้าท่ามกลางความมืดดังเช่นล่องลอยอยู่บนสวรรค์ โดยทางวัดจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการพระพุทธรูปจำลองที่สำคัณของคนไทยอาทิ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธชินราช พระพุทธโสธร พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ที่ประดิษฐานบนชั้น 5 ภายในองค์เจดีย์ และเมื่ออยู้ชั้น 4 ของพระเจดีย์จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองนครสวรรค์ไปไกลกว่า 10 กิโลเมตร โดยทิศตะวันออกจะเห็นทิวทัศน์เขากบและบึงบอระเพ็ดรวมทั้งตลาดปากน้ำโพ ทางทิศใต้จะเห็นอุทยานสวรรค์ ต้นน้ำเจ้าพระยา สะพานเดชา วัดเขาจอมคีรีนาคพรต ด้านทิศตะวันตกจะพบความสวยงามของทิวเขา เป็นฉากธรรมชาติที่งดงามเกินบรรยาย ซึ่งจะเปิดเวลา 06.00-18.00 น. ทุกวัน