ข่าวด่วนมาก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟฟ้าแรงสูงล้มบนเส้นทาง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่-เชียงราย โปรดระมัดระวังในการสัญจร ขณะนี้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม

0
147

ข่าวด่วนมาก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟฟ้าแรงสูงล้มบนเส้นทาง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่-เชียงราย โปรดระมัดระวังในการสัญจร ขณะนี้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม สายไฟพาดขวางถนน 118 บริเวณหน้าป้อมโป่งดิน ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด รถติดยาวได้ขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด ให้ส่งช่างมาดำเนินการแก้ไข