“กนกวรรณ “ รมช.ศธ.เปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม!!

0
144

“กนกวรรณ “ รมช.ศธ.เปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม!!

วันนี้ เวลา 8:30 น. (6 ตุลาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “วันไลออนส์สากลบริการ” ณ ลานอเนกประสงค์ ห้างบิ๊กซี สาขาบางนา โดยมีนายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และนายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 โดยนายวีรชัย ธนสหวรคุณ และนางพรศิริ ทรงฤกษ์ ประธานจัดงาน ให้การต้อนรับ

ดร. กนกวรรณ รมช.ศธ. กล่าวว่า ” การจัดงาน “การจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ” ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยได้จัดกิจกรรมบริการเพื่อประชาชน เขตพื้นที่บางนาและผู้ด้อยโอกาสในสังคมจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน ตามอุดมการณ์ของสโมสร “Lion We Serve” หรือ “เราบริการ” โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และกลุ่มความสามารถพิเศษ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกภาคส่วน รวมถึงทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดความเท่าเทียม และการกระจายโอกาสไปสู่ชุมชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ขอขอบคุณสมาชิกไลออนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประสานทุกหน่วยงาน เพื่อการดูแลสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ” รมช.ศธ.กล่าว

นอกจากนี้ในงานดังกล่าวได้มีการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆอย่างคึกคัก เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไป แจกแว่นตา วิลแชร์ เลี้ยงอาหาร แจกเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นกิจกรรมการกุศลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก โดยสโมสรไลออนส์ !!

################################