มอบยาสูบอำเภอหล่มสักปิดถนนสี่แยกพ่อขุนเพื่อเรียกรองขอความเป็นธรรมเรื่องกรรมสามิตขึ้นภาษีแพงรับภาระไม่ไหวจึงเกินมีการชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแต่สี่จนบ่ายสองผู้ชุมนุมบอกยังไม่มีหน่อยงานไหนเข้ามาหาข้อสรุปและเปิดเส้นทางจราจรได้เมื่อวันที่ตุลาคม2562มีผู้มาร่วมชุมนุมร่วมเกือบสองพันคน

0
95

มอบยาสูบอำเภอหล่มสักปิดถนนสี่แยกพ่อขุนเพื่อเรียกรองขอความเป็นธรรมเรื่องกรรมสามิตขึ้นภาษีแพงรับภาระไม่ไหวจึงเกินมีการชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแต่สี่จนบ่ายสองผู้ชุมนุมบอกยังไม่มีหน่อยงานไหนเข้ามาหาข้อสรุปและเปิดเส้นทางจราจรได้เมื่อวันที่ตุลาคม2562มีผู้มาร่วมชุมนุมร่วมเกือบสองพันคน