รมช. พาณิชย์ ลงพื้นที่นครสวรรค์ ประชุมรับฟัง ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการค้า การบริการและทรัพย์สินทางปัญญา จากภูมิภาคสู่ตลาดการค้าเสรี จากผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

0
101

รมช. พาณิชย์ ลงพื้นที่นครสวรรค์ ประชุมรับฟัง ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการค้า การบริการและทรัพย์สินทางปัญญา จากภูมิภาคสู่ตลาดการค้าเสรี จากผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และ รับฟังไอเดีย จากธุรกิจคนรุ่นใหม่บนโลกไซเบอร์ เร่งดูแลทุกปัญหา e-C ommerce พร้อม เปลี่ยนให้เป็นโอกาสของธุรกิจ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ทำงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมประชุมรับฟัง ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการค้า การบริการและทรัพย์สินทางปัญญา จากภูมิภาคสู่ตลาดการค้าเสรี จากผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ใน 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2 ( นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ) เพื่อพบปะนักธุระกิจ รับฟังแนวความคิด และอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้ช่องทางการตลาดผ่านระบบ e-Commerce และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ของธุรกิจในท้องถิ่น เพื่อหาวิธีช่วยเหลือ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้หมุนเวียนได้โดยเทคโนโลยี โดยมี นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สส.มานพ ศรีผึ้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ เขต 4 และนายไชยรัชต์ บัวเทศ ผู้ชำนาญการ ประจำตัว สส.ชาดา ไทยเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย จังหวัดอุทัยธานี นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ทพ.สมยศ นะลำเลียง ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วราชการ และผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ร่วมประชุม

จากนั้น รมช.พาณิชย์
ได้เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” นักการค้าออนไลน์ รุ่นใหม่ ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของยุวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ด้านการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาสินค้าชุมชนในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งรวมถึงสามารถขยายโอกาส ทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และรับทราบ แนวความคิด ของคนรุ่นใหม่ ว่าต้องการพัฒนา ธุรกิจของตนเองให้เดินหน้าไปทางทิศทางใด และต้องการแรงสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะการทําการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีผู้ประกอบการออนไลน์ นักศึกษา ร่วมสัมมนา กว่า 200 คน ณ โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์