พิษณุโลก / #บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เดินสายโรดโชว์ที่จังหวัดพิษณุโลก

0
106

พิษณุโลก / #บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เดินสายโรดโชว์ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.ที่ห้องคอนเเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก #บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้เดินสายโรดโชว์แนะนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทให้กับนักลงทุนในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบข้อมูลของทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปัง จำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรสเกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive โดย RBF ซึ่งมีทุนจดทะเบียนของ RBF จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

โดยมี #ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานกรรมการบริหารบริษัท พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางมาให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในครั้งนี้ มีนักลงทุนในจังหวัดให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลจากทางบริษัทเป็นจำนวนมาก…ภาพ/ข่าว ทีมข่าว นสพ.เสียงมหาชนออนไลน์ รายงาน