ชมรมกตัญญูคลับ @เพชรบูรณ์ 36 ทำบุญ..รับฟังธรรมะ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของพระราชาสร้างประชาชน….

0
93

ชมรมกตัญญูคลับ @เพชรบูรณ์ 36 ทำบุญ..รับฟังธรรมะ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของพระราชาสร้างประชาชน….

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ชมรมกตัญญูคลับ@ เพชรบูรณ์ 36 ร่วมกับ นักศึกษา, คณาจารย์, ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครบรอบปีที่ 46 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อสถานศึกษา, คณะครูอาจารย์ทั้งที่ยังปฎิบัติราชการและล่วงลับไปแล้วที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประสาทประสิทธิ์วิชาให้กับเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญมั่นคงสถาพร พร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายธรรมะจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ด้วย