“คนอีสานไม่ทิ้งกัน” น้ำใจจากพี่น้อง ชาวกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมบริจาคสิ่งของ ให้กับ”สมาคมชาวอีสาน” เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใหญ่ …ในครั้งนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน และพลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก
พร้อมคณะ นำของที่ได้รับบริจาค จาก กรุงเทพฯ ไปแจก ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ/อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 จุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภัย พิบัติ พายุโซนร้อน พัดถล่มภาคอีสาน ในครั้งนี้…