ถ้าพูดถึงจังหวัดจันทบุรีมีตำนานที่เล่าขานถึงชาวสวนของจังหวัดจันทบุรี.

เมื่อก่อนในสมัยที่ยังไม่มีรถ ชาวจันทบูรได้ทำการค้าขายทุเรียนด้วยการหาบมาขาย.ซึ่งเป็นการค้าขายที่ต้องใช้ความอดทนมากๆ.จนทุกวันนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยในการทำการเกษตรและการขนส่ง.ทำให้ชาวสวนทุเรียนมีรายได้ร่ำรวยมาจนถึงทุกวันนี้ครับ.