จ.นครสวรรค์ จัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยนายกิจจาทองแดง พัฒนาการจังหวัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากยุทธศ่าตร์การพัฒนาจังหวัดปี 2562 ให้ดำเนินการจัดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2552 ณ บริเวณด้านหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสนับสนุนมาตรการชิม ช้อป ใช้ ตามนโนบายรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยในงานนี้มีการจัดแสดงวิถีชุมชนท่องเที่ยว จาก 15 อำเภอ การจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP ชวนชิม และการจำหน่ายสินค้าของหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว กว่า 50 บูธ