ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ การบริหารกิจการคณะสงฆ์(ธ)

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 เวลา 13.00 น.ณ วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ พระราชมงคลดิลก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะสงฆ์ ประกอบด้วยเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ จำนวน 50 รูป/คน โดยมี พระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร ร่วมประชุม การประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการ มอบนโยบายการทำงาน ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม เรื่องที่ประชุม เช่น การจัดการระเบียบวัดพุทธมงคลนิมิต การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักธรรมตรี การจัดหาพระช่วยสอนสอบธรรมสนามหลวง การตั้งคำสั่งเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลสุธี (อดีตเจ้าอาวาส) เรื่องการตั้งกองทุนพระสังฆาธิการ และเรื่องอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ ทั้ง 6 ด้าน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย