ททท. เดินหน้ายกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านสัญลักษณ์กินรี จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ในวันท่องเที่ยวโลก

0
128
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ททท. เดินหน้ายกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวผ่านสัญลักษณ์กินรี จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ในวันท่องเที่ยวโลก

ค่ำวันนี้ (27 กย.62) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards ร่วมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ โดยมีคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. คณะกรรมการ ททท. ผู้บริหาร พร้อมทั้งพันธมิตรทุกหน่วยงาน เข้าร่วมคับคั่ง อนึ่งในปีนี้ได้มีการจัด กินรี showcase เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ยังคงมาตราฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ไปสู่กระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืนตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ