“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ร่วม​บูรณาการ​ตรวจค้น​เรือนจำ​กลาง​ขอนแก่น​!!

0
82

“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ร่วม​บูรณาการ​ตรวจค้น​เรือนจำ​กลาง​ขอนแก่น​!!

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. ณ  เรือนจำกลางขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก/ผอ.ศอ.ปส.จ.ขก เป็นประธานตรวจค้นกรณีพิเศษ “เรือนจำกลางขอนแก่น โดยมี​  พ.อ.คณธัช​ ชนะ​กาญจน์​ รอง​ผอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ ดร.อลงกต วรกี ปจ.ขก. กล่าวรายงาน พ.ต.อ.นพดล เพ็ชร์สุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขก , พ.ต.ต.วริทธิ์พล คำสำเภา ผู้แทน ตชด.ภ.2 , นายชวาลุตม์ ทองเจียว ผู้แทน ปปส.ภ.4 ,นายสมมาตย์ สุราช ผบ.รจ.ขก , นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นอ.เมืองขอนแก่น ,พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น,พ.จ.ต. พิชัย วันตา ป้องกันจังหวัดขอนแก่น

ร่วมปฏิบัติการฯ ซึ่งได้สนธิกำลังจาก​กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ มทบ.23/ภ.จว.ขก/ตชด.ภ.2/ปปส.ภ.4/ศป.ปส.อ.เมืองขอนแก่น/กองร้อย อส.จ.ขก/ศอ.ปส.จ.ขก. รวม 200 นาย เข้าตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในฯ ผลการตรวจค้น ไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย และได้สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังหาสารเสพติด จำนวน 80 คน ไม่พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ. 2562 ของรัฐบาล ที่ให้ตรวจค้นเรือนจำ/ทัณฑสถานบำบัดทุกแห่งอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการขจัดปัญหายาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ให้หมดไป และเพื่อเกิดประสิทธิภาพให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกดำเนินการจู่โจมตรวจค้นฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  ได้มีนโยบายให้มีการสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

##################################