ตำบลลุ่มลำชี “ ภารกิจเปิดทางน้ำ ปิดกั้นวัชพืช ปลดความแห้งแล้ง”

ชัยภูมิ 23 กันยายน 62 เมื่อเวลา 11:00 น. จากสถานการณ์น้ำในอำเภอบ้านเขว้า ที่มีทิศทางน้ำจากแม่น้ำชี และน้ำจากลำห้วยชีลอง ไหลผ่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ในลำห้วยชีลองและแม่น้ำชี เริ่มมีระดับน้ำที่สูงขึ้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ และมาตรการควบคุมดูแลรายงานสถานการณ์ สั่งการโดย นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า สำหรับการเฝ้าติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ที่/ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ นายภูมินทร์ชัย วังศรีวรมัน ( ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านเขว้า) พร้อมด้วยนายอุดร มาสิงห์ (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลุ่มลำชี) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ หลังจากได้รับรายงานว่า มีปริมาณน้ำในลำน้ำชี เพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีการสำรวจ เส้นทางน้ำ เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืช ที่ปิดกั้นเส้นทางน้ำ เพื่อส่งต่อน้ำเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ เป็นการบริหาร น้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ที่มีพื้นที่อยู่ปลายน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำ พอเพียง กับการเกษตรและการดำรงชีวิต

ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านกว่า 50 คน ร่วมแรงร่วมใจ กำจัดวัชพืช รวมถึงจัดทำ แผงกั้นวัชพืช ให้อยู่ในวงจำกัด โดยมีการดำเนินการ ตั้งแต่บริเวณลำห้วยปากลัด ทำให้น้ำไหล เข้าสู่ลำห้วยหวาย และเข้าสู่พื้นที่เขตตำบลลุ่มลำชี ในส่วนของแม่น้ำชี ที่มีระดับน้ำสูงขึ้น ขณะนี้ มวลน้ำดังกล่าว สามารถไหลเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บในพื้นที่ปลายน้ำ เขตตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า ที่ บึงโลโพ โดยรอบแล้วในขณะนี้ และระดับน้ำก็ยังอยู่ใน สภาวะปกติอีกด้วย /////
/////นที นิลกลัด รายงาน