จ.ชัยภูมิ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 “Tri Domain Contests”

0
100

จ.ชัยภูมิ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 “Tri Domain Contests”

ชัยภูมิ 21 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ ประธานแถลงข่าว กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (CBAC) ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ,อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ,ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ,มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู คณะกรรมการการแข่งขันและผู้มีเกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก จังหวัดชัยภูมิรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 “Tri Domain Contests” โดย ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (CBAC) เป็นเจ้าภาพของการจัดงาน

ต่อมาทางด้าน ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (CBAC) กล่าวว่า สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะครบถ้วนทั้งในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้เรียนจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนกาจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ทางสมาคมฯ จึงกำหนดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติขึ้น ใน 4กลุ่มพื้นที่ตามภูมิภาค (กลาง เหนือ อีสาน ใต้) จัดการแข่งขันระหว่างวิทยาลัย จำนวนด 184 แห่ง จำนวน 7 ประเภท รวม 114 รายการ โดยจะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 11-12มกราคม 2563 ณ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคีเครือข่ายรวมทั้งสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ซึ่งคาดว่าจะมีครูผู้ฝึกสอน ครูควบคุม นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 1 หมื่นคน ในด้านเศรษฐกิจก็จะทำให้จังหวัดชัยภูมิ มีเงินสะพัดเข้าเมืองทั้งด้านการจับจ่ายใช้สอย ที่พัก และร้านของของฝากขายดีอย่างแน่นอน
อรรถดิษฐ์ จันตะเสน จ.ชัยภูมิ รายงาน