ร้อยเอ็ด …ชาวบ้านโนนสะอาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดงานบุญประเพณีทอดข้าวสาร ทอดเทียนรวม ประจำปี 2562  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน เ

0
193

ร้อยเอ็ด …ชาวบ้านโนนสะอาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดงานบุญประเพณีทอดข้าวสาร ทอดเทียนรวม ประจำปี 2562  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2562 นาย ชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีงานบุญประเพณีทอดเทียนรวม(อีสาน เรียกว่า ทอดเทียนโฮม) ข้าวสาร ต้นดอกไม้เงิน ที่วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อย เอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส  เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด/อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นำ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน  อุบาสก อุบาสิกา ตำบลขอนแก่น คณะนักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาร่วมพิธี และร่วมชมการประกวดสรภัญญะ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชาวอีสานให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นจำนวนมาก

พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด กล่าวว่า คณะสงฆ์และประชาชนชาวตำบลขอนแก่น ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงานบุญประเพณีทอดเทียน ข้าวสาร ต้นดอกไม้เงิน ซึ่งจัดในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี และ ที่ วัดโนนสะอาด ชาวบ้านโนนสะอาด และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณีขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นชนชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน ระหว่างคณะสงฆ์และชาวบ้านในชุมชน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ ในการสวดพระปาฏิโมกข์ และอุโบสถสามัคคี  ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ชีวิตมีความดีงาม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  ประเพณีใน ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ของชาวอีสานบางอย่างใกล้จะสูญหายไป สมควรที่เราจะช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมให้คงอยู่สืบไป จนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน เช่น การร้องทำนองสรภัญญะ ก็เป็นกุศโลบาย ที่พระสงฆ์ หรือครู อาจารย์ สมัยโบราณ ต้องการให้ชาวบ้านได้เรียนหนังสือ สามารถอ่านออกเขียนได้ อย่างถูกต้อง เป็นต้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดการสวดหรือขับร้องทำนองสรภัญญะอีสาน ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีแชมป์ตลอดกาล หลาย 10 ปี แบบไร้คู่แข่ง คณะสาวน้อยรุ่งตะวัน จาก ตำบลสีแก้ว ตามด้วยคณะหนุ่มน้อยวัยใส ภาษาไทย มมร. และคณะขวัญใจโนนสะอาด  การทำบุญถวายต้นดอกไม้เงินในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ และวิหารพระนาคปรก เพื่อการสวดพระปาฏิโมกข์ของคณะสงฆ์ และการเปิดโรงทานอาหาร สำหรับผู้มาร่วมงานบุญ ซึ่งพุทธศาสนิกชนก็อิ่มบุญ อิ่มใจ กันถ้วนหน้า

///////////////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด,,เครดิตภาพข่าว::ข้อมูล

ศรีไพร ทูลธรรม ::รายงาน