ร้อยเอ็ด จัดพิธีเททองหล่อพระประจำวันทั้ง 7 วันเพื่อประดิษฐานที่หอพระไตรปิฏกนานาชาติ

0
108

   ด้วยคณะสงฆ์และชาวบ้านเปลือยใหญ่ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  และกลุ่มศิลปินแห่งชาติ ร่วมกันจัดพิธีเททองหล่อพระประจำวันทั้ง 7 วัน เพื่อประดิษฐานที่หอพระไตรปิฏกนานาชาติ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

วันนี้ (21 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประจำวันทั้ง 7 วัน ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินแห่งชาติกว่า 50 ชีวิต นำโดย แม่ฉวีวรรณ ดำเนิน หรือ แม่ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ราชินีหมอลำ ซึ่งเป็นราชินีหมอลำคนแรกของประเทศไทย ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี พ.ศ. 2549 ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และ นางกฤษณาวรรณสุทธิ์ (หมอลำกฤษณา บุญแสน) ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำกลอน) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเททองหล่อพระประจำวันเพื่อประดิษฐานที่หอพระไตรปิฏกนานาชาติ

นางยุวรี ศรีรับขวา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนชาวบ้านเปลือยทุกหมู่บ้านและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  กล่าวว่า ด้วยคณะสงฆ์และชาวบ้านเปลือยทุกหมู่บ้านร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

และกลุ่มศิลปินแห่งชาติ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า หอระไตรปิฏกนานาชาติ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวัดได้ก่อร้างมาตั้งแต่ปี 2559  ขณะนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน

จึงเห็นสมควรที่จะหล่อพระประวันทั้ง 7 วัน ประดิษฐานที่หอพระไตรปิฏกนานาชาติ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา เพื่อเกิดพุทธานุสติ การก่อสร้างครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพุทธบูชาและเป็นที่ระลึกในโอกาสที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ก่อตั้งมาครบรอบ 165 ปี

///////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047