“ตม.จว.มุกดาหาร  สืบค้นข้อมูลในระบบรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ จับกุมคนลาว อยู่เกิน (Overstay) จำนวน  781 วัน!!

ตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ระดมกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) และผู้กระทำผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้(21 ก.ย.62)เวลา 09.00 น.ตม. มุกดาหารภายใต้อำนวยการสั่งการของ  พ.ต.อ.ชนะพณ  สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์  ทิพย์ธนาวิวัฒ รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 และ พ.ต.ท.ยศพร  มาศรีนวล สว.ตม.จว. มุกดาหาร บก.ตม.4 

เจ้าพนักงานตำรวจที่จับ ว่าที่ ร.ต.ต.จิรภัทร  อินทะเนน  รอง สว.ตม.จว. มุกดาหาร, ด.ต.สมบัติ แก้วพวง, ด.ต.กานตพงศ์ บุดดีวัน และ  ด.ต.ยุทธพล  เศษสุวรรณ ผบ.หมู่ ตม.จว. มุกดาหาร

ได้ทำการจับกุม  MR.BOUNPASONG  SOUPHANSA  อายุ  19 ปี  สัญชาติ  ลาว  หนังสือเดินทางเลขที่  PA 0120313 ข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”

สถานที่จับกุม บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร   ต.มุกดาหาร  อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร

พฤติการณ์ในการจับกุม ตามวันและเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจพบ MR.BOUNPASONG  SOUPHANSA อายุ 19 ปี สัญชาติ ลาว (ทราบชื่อ-สกุล อายุ และสัญชาติภายหลัง) ยืนอยู่บริเวณที่ดังกล่าว  มีรูปร่างลักษณะท่าทางมีพิรุธคล้ายคนต่างด้าว จึงได้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว ผู้ถูกจับไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงแต่อย่างใด จากการสอบถามรับว่าตนเป็นบุคคลสัญชาติลาว เจ้าหน้าที่จึงสอบถามว่ามีหนังสือเดินทางหรือไม่ ผู้ถูกจับแจ้งว่าได้สูญหายมานานแล้ว เบื้องต้นสืบค้นข้อมูลในระบบรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ (ระบบ PIBICS) ปรากฏว่าพบข้อมูลการเดินทาง  เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ถูกจับมาที่ทำการงานสืบสวนปราบปราม ตม.จว. มุกดาหาร เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร โดยละเอียด จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยระบบไบโอเมทริกซ์(Biometrics) พบข้อมูลว่าผู้ถูกจับถือหนังสือเดินทางเลขที่ PA 0120313 ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 (3 JUL 2017) ได้รับการตรวจลงตราประเภท ผผ.30 อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (1 AUG 2017) แต่ผู้ถูกจับได้อยู่ในราชอาณาจักรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดข้อหา “อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  จึงทำการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ดำเนินคดีตามกฎมายต่อไป  เหตุผลที่อยู่เกิน เนื่องจากไม่มีเงินเดินทางกลับบ้าน!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################