นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปราม ปปส.ภาค6 ได้นำคณะชมรมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดมาดูการทำงานของ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง

0
111

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปราม ปปส.ภาค6 ได้นำคณะชมรมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดมาดูการทำงานของ ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี พ.ต.ต.ภูริวัฒ รุจิรัฐภาส สวป.สภ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้นำชมการปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจและฝ่ายทหารฝ่ายปกครอง ตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเข้มแข็งและเราได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ. ทหาร. ฝ่ายปกครอง. ถือว่าเข้มแข็งมาก