ปทุมธานี…นายอำเภอคลองหลวงตรวจโกดังเก็บพลุเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง
เมื่อเวลา 16.00น.วันที่ 21 พฤศจิกายน2561 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายนายธงชัย อัครธรรมบดี ปลัดอำเภอคลองหลวง นายสัมฤทธิ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอคลองหลวง พ.ต.อ.ทูน เดชคุณมาก ผกก.คลองห้า กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อส.ร่วมกันตรวจสอบคลังเก็บดอกไม้เพลิงของบริษัท เค ทู เค ไฟร์ เวิร์คส จำกัด เลขที่9/2,9/3 หมู่ที่4 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่ปลูกสร้างบนเนื้อที่ประมาณ3ไร่
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังเก็บที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูปิดเปิดอย่างแข็งแรง โดยภายในโรงงานมีโกดังเก็บอยู่2โกดัง มีพลุที่นำเข้าจากประเทศจีนบรรจุกล่องอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย24ชม.พร้อมกับมีการติดตั้งถังน้ำยาเคมีดับเพลิง
นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทง การดูแลความสงบเรียบร้อย โป๊ะท่าเทียบเรือ การเข้มงวดกวดขันใบอนุญาตการสั่งทำ นำเข้า ซึ่งดอกไม้เพลิง สถานที่เก็บรักษาพลุดอกไม้เพลิง ซึ่งในเขตอ.คลองหลวง ได้มีโกดังเก็บพลุดอกไม้เพลิงจำนวน1แห่ง จึงได้มีการบูรณาการตรวจสอบจากการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความปลอดภัยสูงและเป็นพลุที่ส่วนใหญ่เป็นพลุที่จุดตามเทศกาลวันสำคัญ
สำหรับการเล่นพลุดอกไม้เพลิงผู้ที่จะจุดจะเล่นต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องอยู่ในขอบเขตและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงอำเภอคลองหลวง ได้บูรณาการกำลังจากตำรวจ ฝ่ายปกครอง อส.ชรบ.ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานที่ที่มีพี่น้องประชาชนร่วมงาน