พาเที่ยวชม โรงเรียนสอนลิงขึ้นมะพร้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นับวันจะสูญหายไป
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศ และที่คู่กับการเก็บเกี่ยวมะพร้าวก็คือ “ลิงกัง” เนื่องจากเมื่อมะพร้าวสูงมากใช้ตะขอสอยไม่ถึง จึงต้องใช้ลิงกัง ในการเก็บผลผลิตมะพร้าวบนต้น แต่ปัจจุบัน ลิงกังทีมีอยู่เริ่มเหลือน้อยลง คุณลุงประทีป จึงได้อยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ลิงกังไว้ เพื่อสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นคู่กับอาชีพชาวสวนมะพร้าว
ลุงประทีป ทรัพย์คง อายุ 68 ปี ชาวบ้านทุ่งขี้กระต่าย บ้านเลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า อาชีพเดิมใช้ลิงกังรับจ้างขึ้นมะพร้าวทั่วไป จนส่งลูก 2 คน จบช่างและจบปริญญาโทวิศวกรก่อสร้าง ปัจจุบันลูกขอไม่ให้เอาลิงไปขึ้นมะพร้าว เพราะมีอายุมากแล้ว เกรงว่าลูกมะพร้าวจะหล่นใส หรือหลบลูกมะพร้าวไม่ทัน แต่ด้วยความรักอาชีพเลี้ยงลิงกังและผูกพันมานานชั่วชีวิต จึงได้นำลิงที่ขึ้นมะพร้าวมาฝึก นำไปแสดงในสถานที่ต่างๆ
อีกทั้งต้องการฝึกลิงให้ลูกหลานได้ดูว่า ลิงกังเป็นสัตว์ก็จริง ยังสามารถจะฝึกให้ขึ้นมะพร้าวหรือทำงานได้ จึงเกิดแนวคิดจัดเป็นศูนย์ฝึกลิงกังขึ้นมะพร้าว เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยส่วนหนึ่งชาวบ้านเอาลิงมาให้ฝึกให้กับชาวบ้าน นำไปขึ้นมะพร้าวตามหมู่บ้านต่างๆ และส่วนหนึ่งฝึกเพื่อเป็นการแสดงของลิง ให้ลูกให้หลานได้ดูตามงานต่างๆ สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม หากไม่ทำเช่นนี้จะทำให้อาชีพการฝึกลิงกังสูญหายไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ลิงกังไว้ไม่ให้สูญพันธุ์
สำหรับ ลิงกัง เป็นสัตว์ที่ดุหากไม่ได้ผ่านการฝึกให้อยู่กับคน ในแต่ละวันที่ศูนย์ฝึกลิง จะให้ นม กล้วยมะละกอ และข้าว กินเป็นอาหาร ซึ่งการฝึกต้องให้ใจกับเขา ใส่ใจและรักเขา อย่าทุบตีหรือทรมาน เขาจะได้เกิดความรัก การฝึกสอนก็จะง่ายขึ้น และสามารถที่จะขึ้นต้นมะพร้าว เพื่อสร้างเป็นอาชีพได้ โดยจะนำลูกมะพร้าว มาให้เขาได้ฝึกกัดเล่น ปลอกเล่น และฝึกให้ปีนต้นไม้ เพื่อปั่นให้ลูกมะพร้าวขาดจากขั้วทีละลูกๆจนกระทั่งหมดจากทลายมะพร้าว จึงจะกลับลงมาจากต้น
ส่วนการฝึกให้แสดง ก็จะใช้คำสั่งให้ไปอาธงที่ปักไว้บนเสาสูงๆ มาให้ แล้วให้ถือธงชาติพร้อมทำความเคารพ รวมถึงการถือธงเดินไปรอบๆสถานที่ และกิจกรรมการแสดงต่างๆ ซึ่งก็จะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ เพราะอยากให้ลูกรุ่น รุ่นหลานมาดู เพื่อให้เป็นสัตว์ที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะต่อไปจะหายากยิ่งขึ้น ถ้าไม่ทำเช่นนี้เกรงว่าจะสูญพันธุ์ไป หรือไม่มีใช้งานในอนาคต สำหรับ นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามารถ เข้าไปท่องเที่ยวชม การฝึกลิงได้ทุกวัน ที่บ้านคุณลุง ประทีป ทรัพย์คง หมายเลขโทรศัพท์ 0867920656
//////////////

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จงประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468