……งานแต่งผู้ชายแต่งกับผู้ชายพรหมลิขิตชายแต่งชาย จัดแต่งอย่างยิ่งใหญ่ ที่นครสวรรค์…..


วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์วิษณุ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีพิธแต่งงาน ชายแต่งชาย อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่าง เจ้าบ่าว นายเมนทร์กวิทร์ รุ่งเทวะไผ่กวนอิม (อาจารย์อาทไผ่กวนอิม) ชาวจังหวัดนครสวรรค์ อายุ 28 ปี บุตร นาย พีรพันธ์ นางประเสริฐ รุ่งเรือง กับเจ้าสาว นายชูเดชณภัทร ศรีงาม บุตร นางจันทิมา ศรีไกรสุข ชาวจังหวัดจันทบุรี อายุ 32 ปี ในงานมีขบวนแห่ขันหมาก นำขบวนโดยคณะสิงโตกว๋องสิวนครสวรรค์ ชมรมดนตรีกรีบจีนโบราณ ีการเปิดตัวแหวนหมั้นจากเหล่านางฟ้า และพิธีหมั้น พิธีรดน้ำสังข์ ยกน้ำชาแบบจีน โดยมี นายมงคล สุนทรเรขา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีจำนวนมาก
ประวัติ เจ้าบ่าว นายเมนทร์กวิทร์ รุ่งเทวะไผ่กวนอิ อายุ 28 ปี หรือที่รู้จักในวงการดนตรีจีน (อาจารย์อาทไผ่กวนอิน) เป็นสาวนครสวรรค์ และเป็นผู้มีประสบการณ์ทางดนตรีจีนและการแสดงจีน ในงานตรุษจีนนครสวรรค์ มากกว่า 15 ปี จนได้ริเริ่มก่อตั้งชมรมไผ่กวนอินนครสวรรค์ ชมรมดนตรีจีนกรีบจีนโบราณ เมื่อปี 2554 เจ้าสาว นายชูเดชณภัทร ศรีงาม อายุ 32 ปี เป็นคนจันทบุรี ทั้งคู่ได้พบรักกันเมื่อปี 2560 และได้ตกลงร่วมใช้ชีวิตคู่ด้วยกันโดยยึดหลักการให้คำมั่นสัญญาการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ ทั้งคู่ยังได้ร่วมประกอบธุรกิจร่วมกันในเครือไผ่กวนอิมนครสวรรค์