a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อำเภอท่าตะโก ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก รับบริจาคโลหิต

เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2562 นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานรับบริจาคโลหิต ในโครงการ ” เพียงหยดโลหิตมุทิตาจิตจากใจปี 2562

” โดยมีนางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก ร่วมพิธีณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคโลหิต จำนวน 119 ราย และสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 91 ยูนิต
ภาพ/ข่าว จาก ณัฐวุฒิ ยอดหมวก