อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

0
171

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่วัดบ้านหนองโพธิ์ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมจิตอาสามีดังนี้ กิจกรรมปฏิญาณตนืำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
กิจกรรรมทำความสะอาดบริเวณลานวัดหนองโพธิ์ ตำบลพนมรอก
กิจกรรมกิจกรรมทาสีตีเส้นสำหรับจอดรถบริเวณลานวัดหนองโพธิ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้มนบริเวณวัดหนองโพธิ์ และถนนหน้าวัดหนองโพธิ์
นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีหัวหน้าหน่วยงานจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพิธิร่วมกิจกรรม พ.ต.ท.วรรณกร ถาวรผล สวป.สภ.ท่าตะโก

พร้อมสายตรวจรถยนต์ สายตรวจตำบลพนมรอก ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ นายสราวุธ ทองถาวรวงศ์ กำนันตำบลพนมรอก นางพีระจิต จันทรวรชาต นายก.อบต.พนมรอก นางอัจฉรา กาศธัญญกิจ จาก โรงพยาบาลท่าตะโก นายวิฑูรณ์ บุญเพ็ชร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก นายต่อลาภ ไร่นุ่น ผอ.รพ.สต.พนมรอก พร้อมผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ทุกคนจิตอาสา ตั้งมจจริงเพื่อทำความดีด้วยหัวใจ ภาพ/ข่าว จาก ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์