บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง ปรับภูมิทัศน์จุดเช็คอินเเหล่งใหม่หลังจากได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่ผ่านมา

0
65

บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง ปรับภูมิทัศน์จุดเช็คอินเเหล่งใหม่หลังจากได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9:00น.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ภายใต้นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการอพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายใต้นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการอพท.4 ร่วมกับกลุ่มคนรักเนินมะปราง จัดกิจกรรมฟื้นฟูการท่องเที่ยวชุมชน หลังน้ำท่วมที่ผ่านมากิจกรรม ณ ลานตากข้าว จุดน้ำท่วมพร้อมปรับเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่ นำโดยนายจันที ชมพูมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พร้อมชุมชนบ้านผารังหมี หมู่3 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย พร้อมรถดับเพลิงเพื่อบริการน้ำอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ4ได้แก่ นางชวมล แพจุ้ย ,นางสาวอุมาริน แสงอรุณ จนท.อพท.4 มาช่วยกันทำความสะอาด ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ผ่านมา เเละปรับจุดเช็คอินเเหล่งใหม่เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณลานตากข้าว หมู่3 บ้านผารังหมี ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก