องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และสภานักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา จัดโครงการ เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 17 ก.ย. 2562 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา น.ส.โบนัส เลี่ยมน้อย ประธานสภานักเรียน นายเนติพงษ์ สุดใจ นายศศิธร กรุมุติ นายมนันธร เรืองคำ น.ส.พิมพ์กานต์ บุญเกต กรรมการสภานักเรียนบึงบรเพ็ดวิทยา อบต.พระนอน และโรงเรียนในเขตตำบลพระนอนตระหนักถึงพิษภัย โทษภัย การระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ซึ่งยาเสพติดทุกชนิดให้โทษ ให้เยาวชนสูญเสียประสาทความทรงจำ สูญเสียอนาคต จึงได้ดำเนินการจัดอบรมในโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของยาเสพติด เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนในสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

โดยมี นายเฉลียว ภู่จำรูญ นายก.อบต.พระนอน เป็นประธานเปิดการอบรม นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผอ.รร.บึงบอระเพ็ดวิทยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายวิรัตน์ หนูดอนทราย ผอ.รร.บ้านปากดง นายยุทธพงษ์ เขมปัญญา ผอ.รร.วัดบ้านไร่ นายสกล มั่นสกุล ผอ.รร.วัดพระนอน นางมัณฑยา เสพศิริ ผอ.รร.บ้านเขากะลา นายสรธัช วุทธพันธ์ ผอ.รร.วัดรังงาม นายสมชาย ภู่จำรูญ ครูชำนาญการ รร.บึงบอระเพ็ดวิทยา นส.เขมิกา แก้วแขก ครู รร.บึงบอระเพ็ดวิทยา นายอำนาจ เหมือนศรี

ประธาน To Be Namber One รร.บึงบอระเพ็ดวิทยา ร่วมพิธีเปิด ซึ่งมี เยาวชนนักเรียนเข้ารับการอบรม จากโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา รร.บ้านปากดง ( เทียนศรีประสิทธิ์ ) รร.วัดบ้านไร่ รร.วัดพระนอน รร.บ้านเขากะลา รร.บ้านรังงาม จำนวน 60 คน และ
วิทยากรการอบรมในโครงการอบรม ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์ รอง สว.(ป) สภ.ท่าตะโก ดต.ชิน ทับทิมศรี วิทยากรครู D.A.R.E เหรียญทอง นักเรียนเยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่โครงการนี้เยาวชนได้รับ ภูมิคุ้มกัน ต้านภัยเพื่อให้ห่างไกลจากพิษภัยยาเสพติดตามโครงการ ภาพ/ข่าว จาก ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์