จ.ร้อยเอ็ด…………… เปิดตัวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของดีชุมชน!!! พบและสัมผัสดินแดน ทุ่งกุลาเคยร้องไห้ ท่องเที่ยววิถีชุมชนให้”ชม(บ่อน้ำ มหัศจรรย์) แห่ง”เมืองนครจำปาขัน เจาะลึกโบราณสถานกู่ท้าวคันธนามกับทีมงานผู้สื่อข่าวเมืองเกินร้อย:!!

0
98

* วันนี้ 16.ก.ย.2562.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดท่องเที่ยววิถีชุมชน เมือง “สาเกตุนคร” ในอดีต เมื่อ สองพันปีล่วงล้ำ สาเกตนครมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดสมัยพญาสุริยวงศา มีเมืองขึ้น 11 เมือง ดังตำนานกล่าวขานไว้ “สิบเอ็ดผักตู สิบแปดป่องเอี้ยม ซาวเก้าแม่คั่นได” จ

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะสื่อมวลชน กว่า 30 ชีวิต สัญจรท่องเที่ยววิถีชุมชน เมือง ร้อยเอ็ด หรือ “สาเกตุนคร” เมืองที่มีความเจริญเมื่อครั้งอดีต  มุ่งสู่ วัดชัยราษฎร์ บ้านดงเย็น ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐมุ่งเน้นการสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น Local economy ให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวชมวิถีของดีเมืองร้อยเอ็ดสาเกตนคร *** โปรโมทโปรแกรมการท่องเที่ยวใน 5 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2562  ที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้า Robinson Lifestyle ร้อยเอ็ดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่จะทำผลงานไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้ ซึ่งเป็นการต่อสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยทุกหมู่บ้านก็จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การนำผลิตภัณฑ์เด่นของฝากขึ้นชื่อและสุดยอดเมนูท้องถิ่นของชาวร้อยเอ็ด มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษมากกว่า 70 ร้านค้า อาทิ สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น เครื่องจักสาน อาหารแปรรูป สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และสินค้าอื่นๆอีกจำนวนมาก

และช่วงเช้าวันนี้ เดินทางมุ่งสู่ พิกัด  ที่วัดชัยราษฎร์ บ้านดงเย็น ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้นำชุมชนนำเที่ยวชมประเพณีท้องถิ่น ชมการทอผ้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ชิมอาหารพื้นบ้านหลากหลาย รสชาติ แซบอีหลี และชมศิลปะพื้นบ้านการรำสาเกตนคร ที่ประทับใจผู้มาเยือน

/////////////////////////

ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าว/ภาพ

ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน