“นอภ.เก้าเลี้ยวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้า ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อบกพร่องเพื่อหาแนวทางเร่งการสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากจน!!

0
30
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“นอภ.เก้าเลี้ยวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้า ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อบกพร่องเพื่อหาแนวทางเร่งการสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากจน!!

วันนี้(16 ก.ย.62)เวลา 10.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอ และนางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอ ออกติดตามกำกับดูแล ชี้แนะการปฏิบัติแก่กรรมการหมู่บ้านในการสร้างบ้านคนจนที่ได้งบประมาณจากอบต.หนองเต่า และสนง.พมจ.นว.รวม 50,000 บาท ให้งบมาซ่อมแซม(เฉพาะเป็นค่าวัสดุ) ส่วนค่าแรงไม่มี ให้คณะกรรมหมู่บ้าน ภายได้การกำกับประสานงานของผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ในหมู่บ้านร่วมกันทำ

และเมื่อเวลา 16.30 น. นายอำเภอได้ลงไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและเร่งให้มีความคืบหน้า ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อบกพร่องเพื่อหาแนวทางให้เสร็จโดยเร็ว ณ บ้านของนายธนา เครือเจียม บ.เนินยอ ม.9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

#################################