a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

16/9/62/จ.ราชบุรี/ข่าว/ เลขาธิการสภากาชาดไทยประชุมเหล่ากาชาดภาค​ 4​ ครั้งที่​ 157/2562.
ที่ห้องประชุมโรงแรม​ ณ​ เวลา​ อ.เมือง​ จ.ราชบุรี​ นายแผน​ วรรณเมธี​ เลขาธิการสภากาชาดไทย​ เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดภาค​ 4​ ครั้งที่​ 157/2562​ โดยมีนายชยาวุธ​ จันทร​ ผวจ.ราชบุรี​ในฐานะนายกเหล่ากาชาด​ จ.ราชบุรี กล่าวต้อนรับนายกเหล่ากาชาด​ 7​ จังหวัด​ ได้แก่​ จ.ราชบุรี​ จ.เพชรบุรี​ จ.นครปฐม​ จ.กาญจนบุรี​ จ.สมุทรสงคราม​ จ.สมุทรสาคร​ จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รวมทั้งสิ้น​ 370 คน โอกาสเดียวกัน​นายชาวุธ​ จันทร​ ผวจ.ราชบุรี​ ในฐานะนายกเหล่ากาชาด​ จ.ราชบุรี​ รายงานถึงกิจกรรมของกาชาด​ จ.ราชบุรี​ในรอบ​ 4​ เดือนที่ผ่านมา​ 4​ ด้านด้วยกัน​ได้แก่​1.ด้านการบริหารจัดการ​รับสมาขิกเข้าร่วมจำนวน​ 34 คน​ 2.ด้านการบริจาคโลหิต​มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน​ 31.949 รายได้โลหิต​ 12.530.800 ( สิบสองล้าน ห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยซีซี​ )​ 3.ด้านการรับบริจาคอวัยวะ​1374 ราย​ด้านบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย​2.903 ราย​ 4.ด้านส่งเสริมคุณภาพและสังคมสงเคราะห์จำนวน​ 43 ราย​ โอกาสเดียวกัน​เลขาธิการสภากาชาดไทย​ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดทั้ง​ 7​ จังหวัดใน​ 4​ ภาค​ ที่มีจิตใจเป็นกุศลออกหน่วยช่วยประชาชนตลอดมาและขอขอบคุณเหล่ากาชาด​ จ.ราชบุรี​ ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้.

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล จ.ราชบุรี