พุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 15 กันยายน 2562 นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายถวายความรู้แด่คณะสงฆ์อำเภอวัดโบสถ์ สาระพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (พ.ศ. 2505) ณ วัดช่างเหล็ก อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส รายงาน