ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ทหารจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกรักแผ่นดินไทย
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 21 พฤศจิกายน2561 ที่โรงเรียนวัดสุวรรณ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ร.ท. ยอดรัก เจริญสุข หัวชุดวิทยากร ขุนศึก 61 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดวิทยากรจาก หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ขุนศึก 61) ร่วมกับ กองร้อยรักษาความสงบประจำพื้นที่ อ.ลำลูกกา ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกรักแผ่นดินไทย โดยมีน.ส. ระพีพรรณ คณาฤทธิ์ ผอ.รร.วัดสุวรรณ นายสมบุณ พืชนะสุข นายก อบต.บึงทองหลาง นำเจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า300คน
ร.ท. ยอดรัก เจริญสุข หัวชุดวิทยากร ขุนศึก 61 เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้มีบรรยาย การแสดง แสง สี เสียง ถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทย และความเป็นเอกราชนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทย และความเป็นเอกราชนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์บูรพมหากษัตริย์ไทย เกิดความรักสามัคคี