คณะกรรมการ จัดงานประเพณีตรุษจีน104ปี (เถ่านั้ง)จัดคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ 2562-2563

0
339

คณะกรรมการ จัดงานประเพณีตรุษจีน104ปี (เถ่านั้ง)จัดคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ 2562-2563

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวรอิม ( ปั่วะปวย ) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายอิทธิ สุเมธโชติมา ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ปี 2562-2563 นายสุพงษ์ สุเมธโชติมา ประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ สมัยที่ 25 ประจำปี 2562-2563 พร้อม ผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการ ร่วมพิธี ผลการคัดองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ปีที่ 104

ประจำปี 2562-2563 ได้แก่ นางสาว นฤมาศ ชื่นกระมล น้องปังปอนด์ หมายเลข 12
อายุ อายุ 18 ปี 9 เดือน อยู่ ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นบุตรสาว ด.ต. สมจิตร ชื่นกระมล อาชีพ รับราชการตำรวจ และนางรัตนา ชื่นกระมล
อาชีพ แม่บ้าน หลังจากนั้นในช่วงเวลา 18:00 น ได้มีพิธีเปิดตัวองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมอย่างยิ่งใหญ่ โดย นำ องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม มาโปรดมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพและขบวนแห่ เองกอ สิงโตกว๋องสิว เสือไหหลำ โดยมีสมาคม ชมรม และองค์กรต่างๆ พร้อมผู้มีเกียรติ ร่วมงาน จำนวนมาก ณ ศาลเจ้าหน้าผา อ.เมือง จ.นครสวรรค์