จ.ราชบุรี/ข่าว ห้างแว่นท๊อปเจริญจัดทำโครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

0
62

จ.ราชบุรี/ข่าว ห้างแว่นท๊อปเจริญจัดทำโครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย                ในวันพุธที่ 21 พ.ย.61 เวลา 08.00 น.ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีโดยมีนางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาด จ. ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการโดยมี  นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท๊อปเจริญ กล่าวรายงานถึงโครงการมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2524 มีกิจกรรม 2 แบบ เลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์ ร่วมในพิธีเปิดโครงการมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียน ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของาภากาชาดไทยตระหนักถึงปัญหาของเด็กในชุมชนต่างๆทั่วประเทศที่มีปัญหาทางสายตา อายุตั้งแต่ 5-18 ปีให้ได้ถึง 30,000 คนจึงได้จัดโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง “พร้อมทั้งตรวจวัดสุขภาพสายตา ประกอบแว่นตา รักษาดวงตาฟรีให้แก่เด็กนักเรียน ทั่วประเทศในพื้นที่ จ.ราชบุรี โครงการมอบแว่นตา ระเวลา 5 ปีตั้งแต่ ปี 2558-2562 ดำเนินการทุกๆเดือน เดือนละ 1 ครั้งประมาณ 500 คน ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 22 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่ 23 มีนักเรียนเข้ารับมอบแว่นสายตา จำนวน 500 คน.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี