ศูยน์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดด้วยบทเรียน E learning. ณ ศฝร.ภ.5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภาค 5 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดด้วยบทเรียน Elearning และได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการอบรม โดยมี พ.ต อ.ศักดิ์รพี ฉันทะแพทย์ รอง ผบก.ศฝร.ภาค 5 พ.ต.ท.หญิงสุนทรี ห่วงอาสา รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภาค 5 และ ร.ต.อ.ปั๊บ ปิยะโกศล รองสว./ หน.งานนผ.ปส.ภาค 5 เป็นผู้ประสานการปฏิบัติการอบรม และการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานได้รับความรู้นำไปไปใช้เป็นผลดีต่อหน่วยงานต่อประชาชนอย่างยิ่ง
จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมกับ สนง.ปปส. ซึ่งมีข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด จาก ภาค 1 ภาค 5 และภาค 6 จำนวน 115 นาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก ภาค 5 ( มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อแนวชายแดนที่มีการลักลอบนำยาเสพติด จำนวน 57 นาย ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ( มีพื้นที่เชื่อมต่อตำรวจภูธร ภาค 5 ในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ชั้นใน ) จำนวน 37 นาย และเจ้าหน้าตำรวจสังกัดตำรวจภูธร ภาค 1 ( มีพื้นที่รับผิดชอบด่านสุดท้ายในการลำลียงยาเสพติดเข้าสู่พื่นที่ชั้นใน ) จำนวน 23 นาย การอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและสกั้ดกั้นยาเสพติด ด้วยบทเรียน E learning อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ ภาค 5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง ระหว่างวันที่ 10 – 13 ก.ย. 2562

พล.ต.ท.มนตรี สัมบุญณานนท์ ผบช. ภาค 5 ได้กำหนดนโยบายการบริหาร 3 ด้าน คือ ภักดีต่อองค์ราชัน สร้างสรรค์พัฒนา และประชาสังคมปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่น การป้องกันยาเสพติด เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความสามารถ มีสมรรถภาพสูงในการปฏิบัติหน้าที่นำระบบเทคโนโลยี่มาใช้ในการบริหารจัดการ การอบรมตามโครงการการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ จะได้นำความรู้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจ ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตามสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 ภาพ/ข่าว ร.ต.ท.นิกร ยะรินทร์