a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พะเยา สตรีผู้สูงอายุรวมกลุ่มทอผ้าเย็บถุงย่ามขาย สร้างรายได้

วันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดู กลุ่มผู้สูงอายุบ้านใหม่ หมู่ 2 ,3, 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ได้รวมกลุ่มกัน ทำการทอผ้า ด้วยมือ หรือด้วยเครื่องทอกี่ ให้เป็นผืนแล้วนำมาตัดเย็บเป็นถุงย่ามไว้จำหน่ายใน ในชุมชน ตำบล ราคาถูก ใบละ 60 – 120 บาท แล้วแต่สีสัน ของผ้า โดยกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ใช้สถานที่ในวัดไชยมงคล บ้านใหม่หมู่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่รวมกลุ่ม ทำการทอผ้าและตัดเย็บถุงย่าม

นางเขียว ฟองคำ อายุ 65 ปี ประธานกลุ่มแม่บ้าน ทอผ้าบ้านใหม่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ หมู่ 2 ,3, 7 บ้านใหม่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รวมกลุ่มกัน ทำการทอผ้าฝ้าย ด้วยมือ โดยใช้เครื่องกี่ ทอผ้า เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นถุงย่าม หรือถุงสะพาย ขายในชุมชนตำบล หนองล่ม ในราคา เริ่มตั้งแต่ 60 – 120 บาท ซึ่งในแต่ละวัน จะทำการทอและตัดเย็บ ถุงย่าม ได้วันละประมาณ 10 ถุงซึ่งผ้าที่ทอจะเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น นำมาผลิต เป็นถุงย่าม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นของที่ระลึก ของฝาก ได้เป็นอย่างดี

กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ได้ใช้สถานที่ภายในวัดไชยมงคล ทำการทอผ้า และตัดเย็บ ถุงย่าม โดยจะมีกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ เข้ามาทำการ ตัวกันทอผ้าและเย็บถุงย่าม ทุกวัน หากผู้สนใจ ต้องการ ถุงย่าม ผ้า สามารถเข้ามาดูชม ได้ที่วัดไชยมงคล บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้ทุกวัน

สัมภาษณ์นางเขียว ฟองคำ อายุ 65 ปี ประธานกลุ่มแม่บ้านทอผ้า บ้านใหม่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา