นักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทยได้ 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬารายการ
UIPM 2019 Pentathlon and Laser Run World Championships ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปัญจกีฬารายการ UIPM 2019 Pentathlon and Laser Run World Championships ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 1 – 8 ก.ย.62
?ผลการแข่งขันรายการ Laser Run Girls Juniors
?ชนะเลิศเหรียญทอง Blanka Guzi จากประเทศฮังการี
?เหรียญเงิน น.ส. มุกตาภา ช้างหิน จากประเทศไทย??
?เหรียญทองแดง Eva Prato Luna จากอังกฤษ

?ผลการแข่งขันรายการ Laser Run Men Seniors นักกีฬาทีมชาติไทย 3คน สามารถทำเวลารวมได้ดีเป็นอันดับ 2 ทำให้ได้รับเหรียญเงินประเภท Laser Run Men Seniors Team
?ชนะเลิศเหรียญทอง ทีมประเทศฮังการี
?เหรียญเงิน ทีมประเทศไทย ?? นักกีฬาประกอบด้วย
1.จ.อ.สุดสาคร หุ่นดี
2.จ.อ.ณัฐพล เกษรพรม
3.จ.อ.ณรงค์เดช ทาพารักษ์
?เหรียญทองแดง ทีมประเทศโปรตุเกส
นักกีฬาทีมชาติไทยที่ลงแข่งรายการนี้มี 5คน คือ
จ.อ.สุดสาคร หุ่นดี ได้ลำดับที่ 6
จ.อ.ณัฐพล เกษรพรม ได้ลำดับที่ 7
จ.อ.ณรงค์เดช ทาพารักษ์ ได้ลำดับที่ 8
จ.อ.ชาญวิทย์ ปุเลทะลัง ได้ลำดับที่ 12
จ.อ.เขมทัต จันทร์ประภา ได้ลำดับที่ 14