เมืองร้อยเอ็ด..ตะลึ่ง!!!…

วันนี้(9 ก.ย.62 ) เวลา10.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้ง*จากนายทนาวัน โพธินาม อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่5 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  ว่า  เมื่อ 2 กันยายน 2562 ผู้แจ้งเดินทางออกไปสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมจากพายุโพดุล ไปตามลำห้วยทราย  หวาดสายตามองไปยังฝั่งตรงกันข้ามพบเห็นไหหินตั้งอยู่ริมฝั่งลำห้วย จึงเดินอ้อมไปข้ามสะพานไม้ศรีโพธิ์ชัยร่วมใจประชารัฐมายังไหหินตั้งอยู่ ปรากฏว่าภายในไหหินไม่มีน้ำขังอยู่ทั้งๆที่ฝนตกติดต่อกันโดยตลอดมา ยกขึ้นเพื่อนำเก็บไว้ แต่ยกไม่ขึ้น จึงอธิฐานขอให้ยกขึ้นจะนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสุนทรธรรมารามในหมู่บ้านโคกกุง แล้วยกขึ้นอุ้มจากบริเวณน้ำท่วมขังได้ พยายามอุ้มเดินไปตามลำห้วยทราบแต่นำ้ได้ไหลเชี่ยวไม่สามารถอุ้มข้ามลำห้วยไปได้ กลับไปนำเอาเชือกที่กระท่อมนามาผูกไหหินติดไว้กับโคนต้นยูคาลิปตัสริมห้วยมาแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทราบต่อมา(8ก.ย.62)

ไหหินสูง. 70ซม.

ปากไหกว้าง20ซม.

เส้นรอบวงไห133ซม.

ก้นไหกว้าง 72ซม.ผู้แจ้งนำพากระจ้ำประจำหมู่บ้านและชาวบ้านนำดอกไม้ ธูปเทียนไปสักการะ นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสุนทรธรรมาราม  ให้ประชาชน หรือเด็กเล็ก รุ่นหลังได้ศึกษาอีกต่อไป.

 

*”” จากการสอบถามนายทองสุข  ประเสริฐสังข์ ผู้ใหญ่บ้านโคกกุง

*เกิดมาจนอายุขนาดนี้ยังไม่เคยพบเห็นไหหินแบบนี้ และมีฝนตกโดยตลอดแต่ภายในไหหินไม่มีน้ำขังแม้แต่หยดเดียว+!!!

 

√√√√√ππ√π√√√√

ศรีไพร ทูลธรรม:: ทีม

บพิตร   จำปา. /ถ่ายภาพ

คณิต.   ไชยจันทร์ /ข่าว