“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ!!

0
98

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ!!

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(ท)พร้อมด้วย นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมี นาย ธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ ป.ข./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(พ)เป็นประธานเปิดงาน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################