จังหวัดน่านจัดกิจกรรมดีๆวิ่งพักตับ ข่วงเมืองน่าน

จังหวัดน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดจัดกิจกรรม “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน “90k.90days มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดน่านเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ++++++ คน

วันนี้ 8 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. บริเวณลานกิจกรรมข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองนาน จังหวัดน่าน นาย+++++++++++++ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน” มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จัดโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดน่านเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สำหรับกิจกรรม “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน” ในวันนี้มีระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน เวลา 06.00 น. วิ่งตรงตามถนนผากอง ถึงสี่แยกสี่ปั๊มเซลล์ เลี้ยวขวาไปตามถนนมหาวงศ์ ผ่านสี่แยกเจ้าราชวงศ์ สี่แยกสายสวรรค์ ผ่านสี่แยกประตูน้ำเข้ม ผ่านสี่แยกกาดลุ่ม ขึ้นสะพานพัฒนาภาคเหนือ ข้ามไปยังฝั่งอำเภอภูเพียง ตรงไปตามถนนพุทธบูชา กลับตัวที่หน้าโรงแรมเวียงแก้ว และวิ่งกลับตามเส้นทางเดิม

ระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร วิ่งตรงมาตามถนนผากอง ถึงสี่แยกปั๊มเซลล์ เลี้ยวขวาไปตามถนนมหาวงศ์ ผ่านสี่แยกเจ้าราชวงศ์ สี่แยกสายสวรรค์ ผ่านสี่แยกประตูน้ำเข้ม ผ่านสี่แยกกาดลุ่ม ขึ้นสะพานพัฒนาภาคเหนือ ข้ามไปยังฝั่งอำเภอภูเพียง ตรงไปตามถนนพุทธบูชา ถึงแยกวัดพระธาตุแช่แห้ง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแม่จริม กลับตัวที่สามแยกโรงเรียนบ้านฝายแก้ว ตรงกลับมาเส้นทางเดิม เลี้ยวซ้ายขึ้นไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง (ทางขึ้นสวนรุกชาติ) และใช้ทางลงด้านหน้าพระธาตุแช่แห้ง แล้ววิ่งกลับเส้นทางเดิม ตามถนนพุทธบูชาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน รวม 10.5 กิโลเมตร

นาย+++++++++++กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน” มุ่งหวังว่าเป็นกิจกรรมเข้าพรรษาเพื่อใช้ช่วงเวลานี้ในการงดเหล้า การสร้างสุขภาพที่ดี ไม่เพียงการงดดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือการออกกำลังกาย โดยล่าสุดมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษามาแนะนำ กับกิจกรรม “วิ่งพักตับ 90k.90days.” อยู่ที่ไหน ก็วิ่งได้ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ชวน ช่วย เชียร์ให้คนงดดื่มและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ชวนคนที่ดื่มมาร่วมวิ่ง หวังสร้างกระแส..คนรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา
บุญยงค์ สดสอาด รายงาน