“ตม.จว.มุกดาหาร จัดอบรมหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถยนต์ผิดกฎหมาย(เถื่อน)ข้ามแดน!!

ตามนโยบายของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและพาหนะที่เข้า-ออกราชอาณาจักร และจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่(5 ก.ย.62) เวลา 09.00 – 14.30 น. ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์  ทิพย์ธนาวิวัฒ  รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 , พ.ต.ท.สุทิน จันทน์แดง รอง ผกก.ตม. จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 และ พ.ต.ท. อุดร ชาวแขก สว.ตม.จว. มุกดาหาร บก.ตม.4

ได้จัดอบรมโครงการเทคนิคการตรวจพาหนะป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.มุกดาหาร มี พ.ต.อ.จำรัส รุ่งเรือง ผกก.สส.1 บก.สส.จชต. พร้อมคณะเป็นวิทยากร เพื่ออบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว. มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย ศุลกากรมุกดาหาร, กอ.รมน.,ทพ.,ตชด.,นรข., อส., ด่านตรวจสัตว์ป่า(ไซเตส), ตำรวจน้ำ(รน.), กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร, สภ.เมืองมุกดาหาร และ สภ.ผึ่งแดด. รวมทั้งสิ้น 40 นาย 

เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการตรวจและสังเกตรถยนต์ผิดกฎหมายในลักษณะต่างๆ ป้องกันการนำรถที่ได้จากการโจรกรรมหรือรถผิดกฎหมายข้ามแดนไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การบูรณาการกำลังของเจ้าหน้าที่ ตม.จวมุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงให้เข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ต่อไป!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################