เมือเวลา07.00น แรลลี่ สีสัน แห่งสายน้ำ ตามรอยมรดกแห่งสยาม ณ.ทททสำนักงานใหญ่ได้มีการปล่อยตัว จุดสตาร์ท คาราวาน แรลลี่ เที่ยวไทย ฯลฯ “สีสันแห่งสายน้ำ ตามรอยมรดกแห่งสยาม” โดยจะไปจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม จะได้พบกับบรรยากาศ สบายๆ สไตล์เลดี้ เมื่อ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 62 ณ อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ถ.เพชรบุรี กรุ่งเทพฯ

#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
#เที่ยวไทยฯลฯ
#amazingไทยเท่
#แรลลี่สีสันแห่งสายน้ำตามรอยมรดกสยาม