เมื่อ ๒๐๑๔๒๐ พ.ย.๖๑
พ.อ.พงษ์ยุทธ  งามเกษม ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ) กกล.รส.จว.น.ว. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับ นายสมจิตร  วัฒนสมบัติ ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการ ทบ.ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ที่บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๔ บ.สันคู ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ตามที่ หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองฯ รายงานข้อมูลบ้านผู้ยากไร้ให้ทราบในเบื้องต้น เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๑ และภายหลังจากนี้จะมีการเตรียมการส่งช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อเติมบ้านหลังดังกล่าวให้ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย