ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือหลังจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือเช่น จ.พิจิตร จ.พิษณุโลกส่วนจ.นครสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งหน่วยงานรับผิดชอบ เตรียมรับมือด่วน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(6 กันยายน 2562) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองบอระเพ็ด ที่เป็นช่องทางระบายน้ำเข้าสู่บึงบอระเพ็ด อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ โพดุล ทำให้ทางภาคสานและภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลท่วมในพื้นที่ทางภาคเหนือ

ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่รับน้ำมาจากแม่น้ำสายหลักทางภาคเหนือ โดยขณะนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้วางแผนที่จะสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่แก้มลิง บึงบอระเพ็ดให้ได้มากที่สุด ซึ่งความจุของบึงสามารถรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 180 ล้านลูกบาตรเมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ำในบึง ประมาณ 20 ล้านลูกบาตรเมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งชลประทานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าท่า เร่งผันน้ำจากแม่น้ำน่าน เข้าสู่บึงบอระเพ็ดให้ได้มากที่สุด โดยขณะนี้หากรวมปริมาณน้ำที่ไหลเข้าบึงทั้งหมดจะอยู่ที่ วันละประมาณ 1.5 – 2 ล้านลูกบาตรเมตร นอกจากนี้ยังจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาน้ำล้นตลิ่งและเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย… ขอบคุณภาพข่าวจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์