“องคมนตรี มอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารกองกำลังผาเมือง !!

0
129

“องคมนตรี มอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารกองกำลังผาเมือง !!

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.10 น. พล.ต.ต. สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช. ตชด.,พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการรอง ผบก.ตชด.ภาค 3, พ.ต.อ. โชคชัย ชูแสง ผกก.ตชด.33, พ.ต.ต.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334, ร.ต.อ. วิวัฒน์ชัย จันทบูรณ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด. 334, ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รอง ผบ. ร้อย ตชด.334 พร้อมข้าราชการตำรวจ และหน.ส่วนราชการใน พื้นที่ อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมามอบถุงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารกองกำลังผาเมือง ณ ฐาน ปบ.การดอยหลักแต่ง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ จำนวน 40 ชุด ได้ให้โอวาท และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จาก พ.ต.ต.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334

หลังจากเวลา 14.00 น.ทางคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ได้ให้โอวาทและชมการแสดงของนักเรียน จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมี พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด., ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รอง ผบ.ร้อย ตชด.334 พร้อมกำลังพล ร่วมในพิธี จนถึงเวลา 16.00 น. คณะจึงได้เดินทางต่อไปเหตุการณ์ปกติ!!

################################