สกลนครเร่งป้องกัน และแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ อบรมสร้างจิตสำนึกร่วมกัน
20 พฤศจิกายน 2561 พ.ต.ท.ปภาวิน ไชยคำภา รอง ผกก./หน.ศจร.ภ.จว.สกลนคร ได้เป็นวิทยากร ในโครงการส่งเสริมวินัยจราจรป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร และความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ศปถ.จังหวัดสกลนคร ,ผู้จัดการ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สกลนคร, ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านนาคำ ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ (ตึกคำสอนยอแซฟ กอมบูริเออร์) ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร มีเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลท่าแร่ นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ โรงเรียนท่าแร่วิทยา เข้าร่วมในโครงการ //??

ทีมข่าว นสพ คน นคร สกล /รายงาน