ด่วนนายอำเภอทุ่งช้างสั่งการทุกภาคส่วนระดมคนเร่งค้นหาสาวปั้มน้ำมันที่สูญหาย และแก้ไขทางเบี่ยงที่ถูกน้ำท่วม รถเล็กสามารถวิ่งผ่านได้
4 กันยายน 2562 รายงานเพิ่มเติมกรณีเกิดเหตุน้ำพัดนางพจมาลย์ อุดอ้าย อายุ 39 ปี เป็นราษฎรบ้านป่าเปือย ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ขณะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านทางเบี่ยงบริเวณที่ก่อสร้างสะพานบ้านทุ่งอ้าว ต.และ
วันที่ 4 สิงหาคม 2562
1.เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้าง ระดมหน่วยงานเริ่มภารกิจการค้นหาผู้สูญหาย โดยแบ่งเป็น 3 ชุดปฏิบัติการ ดังนี้
1.1 ชุดที่1 เดินปูพรมค้นหาจากจุดเกิดเหตุ ประกอบด้วย ทหารพราน/ ตชด325 /หน่วยป่าไม้ อุทยาน /อส./อปพร./ ทีมOTOS และจิตอาสา
1.2 ชุดที่2 ค้นหาทางเรือบริเวณแม่น้ำน่าน โดยใช้เรือ สนง. ปภ.จ.น่าน พร้อมพลขับ /ทีมกู้ภัย อบจ.น่าน ทีมปภ.อปท.
1.3 ชุดค้นหาเดินเท้าตามแม่น้ำน่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ปภ.น่าน สาขาเชียงกลาง เทศบาลตำบลทุ่งช้างและราษฎรบ้านทุ่งอ้าว
1.4 ขณะนี้การค้นหาผู้สูญหายยังคงอยู่ แต่ยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใด
2.บริเวณทางเบี่ยงที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นสามารถเปิดให้รถเล็กวิ่งผ่านได้แล้ว
3.ขณะปฏิบัติหน้าที่มีเจ้าหน้าที่และราษฎรบ้านทุ่งอ้าวเข้าร่วมปฎิบัติการค้นหามากกว่า 300 คน
บุญยงค์ สดสอาด ชาตรี ทำงาม รายงาน