“ตม.จว.มุกดาหาร จับหนุ่มลาว อยู่เกิน (Over Stay) จำนวน  443 วัน !!

0
48

“ตม.จว.มุกดาหาร จับหนุ่มลาว อยู่เกิน (Over Stay) จำนวน  443 วัน !!

ตามนโยบายของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ระดมกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Over Stay) และผู้กระทำผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้(3 ก.ย.62) เวลา 08.00 น.ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4, พ.ต.ท.ธีรวัฒน์  ทิพย์ธนาวิวัฒ  รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก. ตม.4 และ พ.ต.ท.ยศพร  มาศรีนวล สว. ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 นามเจ้าพนักงานตำรวจที่จับ ว่าที่ ร.ต.ต.จิรภัทร  อินทะเนน  รอง สว.ตม.จว. มุกดาหาร,ด.ต.กฤษกร  ชุ่มวงศา, ด.ต.สมบัติ แก้วพวง,ด.ต.กานตพงศ์  บุดดีวัน  และ ด.ต.ยุทธพล  เศษสุวรรณ ผบ.หมู่ ตม.จว. มุกดาหาร
ได้ทำการจับกุม  MR.SIMEUANG  SOUVANNASY  อายุ 36 ปี สัญชาติ ลาว ถือหนังสือเดินทางเลขที่ PA 0048100 ข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”

สถานที่จับกุม บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร  อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร
พฤติการณ์ในการจับกุม  ตามวันและเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร  ได้ตรวจพบ MR.SIMEUANG  SOUVANNASY  อายุ 36 ปี สัญชาติ ลาว  (ทราบชื่อ-สกุล อายุ และสัญชาติภายหลัง) มีรูปร่างลักษณะมีพิรุธคล้ายคนต่างด้าว จึงได้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว ผู้ถูกจับได้ยื่นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (LAISSEZ-PASSER) แสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติลาว แต่ไม่มีรอยตราประทับของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงสอบถามว่ามีหนังสือเดินทางหรือไม่ ผู้ถูกจับแจ้งว่าเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายสีดำและได้นำหนังสือเดินทางเลขที่ P 2011828 มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ถูกจับได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ( 19 MAY 2018 )โดยได้รับการตรวจลงตราประเภท ผ.ผ.30 ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ( 17 JUN 2018) แต่ผู้ถูกจับได้อยู่ในราชอาณาจักรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดข้อหา “อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  จึงทำการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เหตุผลที่อยู่เกิน เนื่องจากไม่มีเงินเดินทางกลับบ้าน!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################