จ.ชัยภูมิ /เดินหน้ารับนโยบาย พร้อมรับมือภัยในพื้นที่ 3 ก.ย. 62 ชัยภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เดินหน้าตามนโยบาย มอบหมายจากอำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ หลังจากวันที่ 2 กันยายน 62 ที่ผ่านมา

0
134

จ.ชัยภูมิ /เดินหน้ารับนโยบาย พร้อมรับมือภัยในพื้นที่
3 ก.ย. 62 ชัยภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เดินหน้าตามนโยบาย มอบหมายจากอำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ หลังจากวันที่ 2 กันยายน 62 ที่ผ่านมา นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า จัดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และได้มอบหมายวาระการประชุม จากหลายภาคส่วนไปแล้วนั้น ที่ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผู้นำหมู่บ้านของแต่ละบ้าน ในเขตตำบล พร้อมเดินหน้า ออกจัดประชุมลูกบ้าน จัดประชาคมผู้ที่ประสบภัย พร้อมประชาสัมพันธ์ มาตรการ การรับมือกับ พายุฝนในช่วงนี้ ซึ่งหลังจากที่พายุโพดุล ได้พัดผ่านออกจากพื้นที่ไปแล้วนั้น ในเขตตำบลลุ่มลำชี ในบางพื้นที่เริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และต้องเตรียมเฝ้าระวังต่ออย่างเนื่องจากที่ มีพายุลูกปัจจุบัน ยกระดับขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) ชื่อ “ คาจิกิ “ แม้จุดศูนย์กลางพายุจะไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน จึงมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ และชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกๆด้านอีกด้วย