ทีมเทควันโดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ 9 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน เทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

0
103

ทีมเทควันโดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ 9 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน เทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 11

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมแสดงยินดีกับนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในโอกาสเข้าร่วมกันการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อบจ.สิงห์บุรี ถิ่นวีรชน แชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมเทควันโดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ 9 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีม Class C อันดับ 3 เหรียญทอง
1.ด.ญ. จารุวรรณ เพชรหมัด โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
2.ด.ช. มานะชัย จีร โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
3.ด.ญ. แพรพิไล คันธชิต โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
4.ด.ช. ปาฐิหารย์ เทศนิยม โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
5. ด.ช.องครักษ์ อินทร์มณี โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
6.น.ส. นุชจนาจ พุ่มเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
7.ด.ช. ภัทรธร วิชิตนาค โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
8.ด.ช. สุทธิวัฒน์ เม่นชัง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
9.นาย ทินกร เสือดาว โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

เหรียญเงิน
1.ด.ญ. สุวิสา ธูปทอง โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
2. ด.ญ. ขวัญกมล พงษ์กษัตริย์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
3. ด.ช. ศุภวิชญ์ เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
4.ด.ญ. ปวรรณ สุขขี โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
5.ด.ญ. ปภัสศร สุ่มทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
6.ด.ช. ณัฐพล แจ้งจิต โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
7.ด.ช. นัสตพล สาปอรลอก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
8.ด.ญ. สุพัชชา ไพธิพล โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
9.น.ส. มัณฑิตา วัฒนาวงศ์โฆษิต โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
10. ด.ญ. เนตรสภา อำนวยวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
11. ด.ญ. นริศรา นิสังรัมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต